MOTOKÁRY - škola jízd pro děti 21.07.2016

Motokárová dráha ve Starém Městě není určená jen pro dospělé jezdce! U nás se mohou vyřádit i děti. Aby mohly být děti vpuštěny na trať, musí absolvovat školu jízd a získat dětský řidičský průkaz.

V dětské škole kartingu se malý jezdec nebo jezdkyně naučí všem potřebným základním znalostem jízdy na motokárách. Pod vedením zkušeného instruktora si projdou základy jízdy, ideální stopu, traťovou signalizaci, chování na trati, bezpečnostní prvky a další důležité body. Kurzy jsou rozděleny do tří stupňů. V každém stupni se naučí něco nového a zdokonalí své jízdní schopnosti.

Minimální věk jezdce je 6 let. 
Povinný doprovod zákonného zástupce.

Nejbližší termín konání školy jízd pro děti najdete na stránkách MOTOKÁR a na Facebooku.

Obsah kurzu:
 • vysvětlení základních pojmů
 • představení kartingu jako druhu motoristické disciplíny
 • bezpečnostní prvky na dráze a v motokáře
 • ukázka ideální stopy
 • základy chování na trati
 • vlajková signalizace
 • jízda v motokáře za instruktorem (názorná ukázka ideální stopy)
 • maximálně 6 dětí v kurzu
 • dítě absolvuje na dětské dráze 2x 10 minut jízdy doleva a 2x 10 minut doprava. Po úspěšném zvládnutí následuje  1x 10 minut na velké dráze v dětské motokáře

Cena za 1 osobu: 500,- Kč (včetně DPH) 

Po úspěšném absolvování kurzu obdrží malý jezdec nebo jezdkyně dětský řidičák.

Pro koho je kurz určený:
 • motokárová škola je zaměřena na děti - začátečníky - ve věku od 6 do 12 let
 • mohou se však zúčastnit i děti na různých stupních dovedností a zkušeností s kartingem, pro každého dokážeme flexibilně přizpůsobit individuální program
Čím je kurz výjimečný:
 • dynamičností
 • poměry hmotností stroj - pilot a potažmo i výkonovou hmotností
 • vlivem koordinované práce celého těla na jízdu
 • nároky na fyzickou kondici a psychickou odolnost
 • nároky na cit pro jízdu, včasné a zároveň citlivě správné reakce pilota na chování stroje
 • vlivem tréninku samotného pilota na výsledek v závodě
Proč je dobré začít v motorsportu kartingem?
 • asfalt je nejrychlejším a nejdynamičtějším povrchem, výuka je náročná, přechod na pomalejší povrchy pak není problémem, opačně je to vždy těžší
 • jízda na mokru dostatečně vyškolí reakce a naučí citu i pro pomalejší povrchy s nízkou adhezí
Přínos kartingu pro každého
 • rozvíjí koordinaci pohybů zejména u menších dětí
 • stimuluje koncentraci
 • seznámí s potenciálem i omezeními – jako každý jiný sport
 • učí konstruktivní sebekritice, učí vyhrávat i prohrávat
 • cvičí řidičské schopnosti, reflexy, obratnost a fyzickou kondici
 • rozvíjí psychologické rysy – řízení agrese pomocí sebeovládání, duševní rovnováhu
 • je nesporným přínosem budoucího účastníka silničního provozu
 • učí správným reakcím v krizových situacích
 • využívání potenciálu a poznávání hranic stroje v závislosti na schopnostech
 • používání bezpečnostních prvků
 • dodržování stanovených pravidel
 • mít k řízení vždy dobrou fyzickou kondici a vzorně připravený stroj
Sidebar