REC GROUP VYČISTILA LOKALITU SPALIŠTĚ 20.04.2016

Společnost REC Group se rozhodla zaměřit svou pozornost i na místo mimo svůj areál. Už v loňském roce začala ve spolupráci s městem Staré Město na obnově takzvaného „Spaliště“, tedy místa u slepého ramene řeky Moravy, které místním průmyslovým podnikům sloužilo v době socialismu jako odkladiště odpadu všeho druhu.

„Okolní průmyslové podniky ho používaly k odkládání nepotřebných odpadů a k tomu, že se v tomto místě odpady definitivně likvidovaly. Hromady odpadů vždy zapálili, a jakmile hromada shořela, tak se navezla nová hromada odpadů. Takto to fungovalo pořád dokola. Proto se tomuto místu také říká Spaliště,“ uvedl Miloslav Maňásek, jednatel společnosti OTR Recycling.

Znečištěná plocha je v těsné blízkosti Staroměstské odpočinkové zóny. Spodními vodami také pronikaly nečistoty do blízké vody řeky Moravy. Firma REC Group tak společně s městem požádala o dotaci, díky které bylo možné koncem loňského roku provést zásadní terénní úpravy.

„Analýzy ukázaly, že v podloží se nachází řádově stovky, možná i tisíce kubíků materiálu, které byly znečištěny nebezpečnými odpady. Na tento popud vznikl tento projekt. Nejhorší znečištění se vybagrovalo, naložilo se na auta a odvezlo se do spalovny, kde došlo k definitivnímu zlikvidování nebezpečných odpadů,“ vysvětlil Miloslav Maňásek.

Na místě bylo také nutné vyvrtat čerpadla, která vytahovala znečištěnou podzemní vodu nad povrch, kde jí mobilní čističky zbavovaly škodlivin a následně zase vracely zpátky. Práce na likvidaci Spaliště proto trvaly bezmála rok.

„V této chvíli je v podstatě celé území přikryto sanační vrstvou čistých zemin, na ní je vysazena tráva a celkově se toto místo opět probouzí k životu,“ dodal Miloslav Maňásek.

Místo je veřejně přístupné. Společnost REC Group zde plánuje ještě výsadbu běžných dřevin, přičemž postupem času by se mělo toto území postupně začlenit do systému slepých ramen, u kterých město Staré Město plánuje obnovit přirozené prostředí.

Sidebar