Stavba továrny na výrobu izolačního materiálu z odpadů zahájena 04.11.2014

TISKOVÁ ZPRÁVA
 
pěnové sklo3. listopadu 2014 Staré Město S výrobou izolačního materiálu, který bude vyprodukován čistě z odpadu, začne nově recyklační ekologické centrum REC Group. Tento nejkomplexnější zpracovatel odpadu v České republice přichází na trh s pěnovým sklem pod značkou A-GLASS. Stavbu továrny, kde bude ze skleněných odpadových obalů vyráběn stavební materiál, zahájil REC Group v říjnu tohoto roku.
 
„Zpracování skla je dalším střípkem do naší mozaiky recyklace odpadů,“ říká Bronislav Janeček, generální ředitel společnosti REC Group a dodává: „Veškerý odpad se snažíme smysluplně využít. Skládka je až na posledním místě. Například 30 tisíc pivních lahví postačí na izolaci základové desky rodinného domu a úpravy okolního terénu.“
 
Továrna na pěnové sklo A-Glass bude stát v areálu REC Groupu ve Starém Městě u Uherského Hradiště a stane se tak teprve druhou fabrikou na výrobu pěnového skla u nás. Celkové investice činí řádově 90 miliónů Kč a přinese desítky pracovních míst. Bude se rozkládat na 4 200 metrech čtverečních a výroba bude rozdělena do několika budov, objektu hlavní technologie a dvou skladů – vstupních surovin a hotových výrobků. Hlavní technologie se buduje v objektu bývalé řízkárny původního cukrovaru bratří Mayů, který vznikl v roce 1849. Při stavbě a rekonstrukci je a_glass_03xxxdbáno na historický vzhled budovy. Po architektonické stránce se na stavbě podílí Ing. arch. Jan Konečný, jehož úkolem bylo i esteticky a citlivě začlenit továrnu do ekologického zábavního centra Ekolandu, poblíž Kovozoo a Majáku Šrotík. Jan Konečný je i autorem Kongresového centra REC Groupu, které se stalo Stavbou roku 2011 Zlínského kraje.
 
 „Očekáváme, že naše technologie semelou za jednu hodinu 6 tun skelné moučky, což představuje téměř 7m3 pěnového skla,“ prozrazuje Janeček. Do provozu by měla být továrna uvedena na jaře příštího roku. Následně bude zahájen prodej stavebního materiálu.
 
SONY DSCPěnové sklo je nehořlavý izolační prvek, který je zcela vyroben ze skleněných střepů. Výrobní technologie spočívá v rozdrcení odpadových střepů na skelnou moučku. Tato skelná moučka je následně smíchána s chemickými činidly, která samotná nepředstavují žádnou ekologickou zátěž pro životní prostředí. Po procesu roztavení pokračuje řízené tavení při teplotách 800 stupňů Celsia a následné ochlazení. Jde o čím dál více žádaný stavební prvek, neboť je zcela ekologický, odolný vůči vnějším vlivům, lehce manipulovatelný a znovu stoprocentně recyklovatelný.
 
 
O společnosti REC Group
 
Společnost REC Group s.r.o. (neboli Recyklační Ekologické Centrum) sídlí ve Zlínském kraji ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Firma byla založena v roce 1998 a až do 30. 6. 2012 nesla název KOVOSTEEL, s.r.o. V rámci budování ekologického centra došlo k přejmenování na REC Group s.r.o. zabývající se ekologickým vzděláváním veřejnosti, kde se snaží jít ve stopách Jana Ámose Komenského – škola hrou. K tomuto záměru napomáhají atrakce, které se nacházejí přímo v areálu – maják Šrotíkloď Nadějeletadlo L610vláček STEELINKAvyhlídkové lávkyKovozoo a její Porodnice, dále Kongresové centrum a interaktivní zábavní centrum.
 
Skupinu REC Group s.r.o. tvoří 7 společností (KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., RPG Recycling, s.r.o., OTR Recycling s.r.o., STEELMET, s.r.o., GELPO s.r.o., NEOMA Recycling, s.r.o. a Modrý kvítek, s.r.o.), které společně zajišťují komplexní řešení služeb v oboru likvidace odpadů a jejich zpracování, demolice, rekultivace, ekologické poradenství, vzdělávání a další služby.
 
Budouc�  prostory továrny na výrobu pěnového skla Budouc�  prostory továrny na výrobu pěnového skla2

Budouc�  prostory továrny na výrobu pěnového skla3 Budouc�  prostory továrny na výrobu pěnového skla4

Budouc�  prostory továrny na výrobu pěnového skla5 A-GLASS

Budouc�  prostory továrny na výrobu pěnového skla6

Sidebar