41. ročník MFF EKOFILM zná vítěze 13.12.2015

TISKOVÁ ZPRÁVA

Hlavní cenu pro nejlepší film od ministra Brabce získaly Vlčí hory režiséra Erika Baláže

Festival, jehož pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí, se v Brně konal od 3. do 5. prosince 2015 a jeho stěžejním tématem byly odpady. Hlavní cenu letošního, 41. ročníku, získal od ministra životního prostředí Richarda Brabce snímek Vlčí hory od slovenského režiséra Erika Baláže. MFF EKOFILM v tomto roce nabídl divákům v brněnských sálech 90 filmů, dále řadu výstav, besedy se známými osobnostmi filmu i kultury a mnoho doprovodných akcí.

Slavnostní vyhlášení nejlepších filmů a ocenění jejich tvůrců na 41. ročníku MFF EKOFILM proběhlo v kině Scala za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce, prezidenta festivalu a bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika, ředitele programu festivalu Jiřího Králíka, poroty, zástupců partnerů, dalších významných osobností, mezi nimiž nechyběli náměstci primátora města Brna nebo radní Jihomoravského kraje. Nejlepší film letošního ročníku festivalu získal z rukou ministra Brabce 30centimetrovou plastiku představující historickou filmovou kameru vyrobenou s ohledem na hlavní téma ročníku z přetaveného kovoodpadu.

„Doufám, že pro všechny návštěvníky byl letošní ročník festivalu inspirativní a že jim přinesl nejen silné divácké zážitky, ale také pomohl k zamyšlení nad chováním naší společnosti ve vztahu k ochraně životního prostředí. Pro letošní ročník jsme záměrně zvolili téma odpady. Ministerstvo životního prostředí připravuje nový odpadový zákon, který na začátku příštího roku představí veřejnosti. Ten bude cílit především na předcházení odpadu, zvýšené materiálové i energetické využití a odklon od skládkování odpadu. Díky třídění odpadu dochází k opětovnému využití jednotlivých složek odpadu, neztrácejí se cenné suroviny, které se dají z odpadu znovu získat, a znamená to ve výsledku i snižování spotřeby primárních surovin,“ vysvětluje k tématu festivalu ministr životního prostředí Richard Brabec.

Na slavnostním ceremoniálu se udělovala ocenění ve dvou kategoriích, konkrétně enviro a heritage. V těchto kategoriích bylo rozdáno celkem 9 cen, z toho 3 zvláštní ocenění: cena ministra, prezidenta festivalu a diváků. Vyznamenaní autoři stejně jako vítěz obdrželi rovněž umělecky ztvárněnou plastiku zobrazující historickou kameru. Spolu s vyhlášením se ve Scale uskutečnila ve světové premiéře projekce filmu Plastic in my Water (Plasty v mé vodě) [1].

„Ekofilm s více než 40letou tradicí v České republice byl vždy událostí, kde se setkávali zajímaví lidé, kteří přinášeli mnoho inspirace a mnoho dobrých nápadů. Jsem hluboce přesvědčen, že jeho letošní přesun do Brna, do místa, kde vzniklo mnoho českých i mezinárodních ekologických aktivit, je šťastným krokem a že ozvěny MFF EKOFILM uslyšíme ve všech koutech České republiky,“ vyjádřil své přání Ladislav Miko.

„Letošní ročník se nesl nejen ve znamení kvalitních filmů s tematikou životního prostředí a ochranou kulturního a přírodního dědictví, ale přinesl i řadu zajímavých diskusí a výstav na téma odpady. Mezi nimi například besedu Radioaktivní odpad za našimi humny, které se zúčastnil i ředitel SÚRAO Jiří Slovák, dále pak výstavu Odpady jsou zdroje, která poukázala na to, že tříděním to nekončí, ale začíná. Byly tu i zajímavé akce pro děti s tematikou odpadů, např. tvůrčí dílničky nebo výstava Tonda Obal,“ shrnul ředitel programu festivalu Jiří Králík.

První ročník MFF EKOFILM proběhl už v roce 1974 v Ostravě a bude pokračovat i nadále. Momentálně Ministerstvo životního prostředí připravuje veřejnou zakázku na 3 roky. Cílem je zajistit kontinuální financování a jistotu pro organizátora. Potenciální zájemci se mohou tedy hlásit. Cílem EKOFILMu je nejen osvěta a kvalitní filmy, ale hlavně to, aby festival lidi bavil.

Poznámky:

[1] Film Plastic in my water (Plast v mojí vodě), na festivalu uveden ve světové premiéře a za osobní účasti režiséra Allarda Faase a producenta Berta Rijkelijkhuizena. Film vypráví i o projektu mladého holandského studenta Boyana Slata, který chce vyčistit oceány od plastů.

EKOFILM v kostce:

41. ročník MFF EKOFILM v brněnských sálech představil 90 filmů z celého světa, mimo jiné například Píseň moře, Samara, Landfill Harmonic, Gorily v mlze, Muž, který sázel stromy ad.

Letošní ročník festivalu navštívilo k dnešní 15. hodině přes 3000 diváků a posluchačů, dopolední školní projekce sledovalo na 1000 žáků a studentů brněnských škol. Další stovky diváků se účastnily promítání přímo pod širým nebem na náměstí Svobody.

Návštěvníci mohli besedovat například s filosofem a sociologem Václavem Bělohradským, s prezidentem festivalu Ladislavem Mikem nebo s Hanou Librovou a Karlem Stibralem z katedry environmentálních studií Masarykovy univerzity a dalšími. Zvláštní cenu za celoživotní umělecký přínos na poli filmu obdržel Vojtěch Jasný, který před pár dny oslavil 90. narozeniny.

Na MFF EKOFILM přijela i řada významných osobností, mezi nimi zejména porotci naší mezinárodní soutěže John Zerzan, Alice Parman, Francesco Aber, Jan W. Jongepier či Thomas Toivonen, tvůrci Allard Faas, Mohammad Ehsani, Miroslav Janek a další.

ZDROJ: MŽP

Sidebar