Skupina REC Group

Společnost REC Group s.r.o.  (neboli Recyklační Ekologické Centrum) sídlí ve Zlínském kraji ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Firma byla založena v roce 1998 a až do 30. 6. 2012 nesla název KOVOSTEEL, s.r.o. Neustálý vývoj, spojený s rozšiřováním podnikatelských aktivit nejen v oblasti nakládání s odpady, přiměl majitele k vytvoření holdingové struktury řízení. Z tohoto důvodu se KOVOSTEEL, s.r.o. transformoval na mateřskou společnost – REC Group s.r.o. a aktivity společnosti KOVOSTEEL v oblasti nakládání s odpady pokračovaly pod novým názvem firmy KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.

Skupinu REC Group s.r.o. nyní tvoří tyto společnosti (KOVOSTEEL Recycling, s.r.o.STEELMET, s.r.o., RPG Recycling, s.r.o.GELPO s.r.o.ASSCO, s.r.o., A-ORTO s.r.o.DZO s.r.o. a KOVOZOO Staré Město), které společně zajišťují komplexní řešení služeb v oblasti nakládání s odpady, tzn. jejich svoz, odstranění, recyklaci a zpracování, dále demolice, rekultivace, ekologické poradenství, vzdělávání a další služby. Společnosti skupiny REC Group s.r.o. najdete v kraji Zlínském, Jihomoravském a v Praze.

Další aktivitou společnosti REC Group s.r.o. je ekologické vzdělání veřejnosti a to přímo ve stopách Jana Amose Komenského – "Škola hrou". K tomuto záměru napomáhají "atrakce", které se nachází přímo v areálu REC Group - KOVOZOO Staré Město: téměř 300 zvířat v životní velikosti vyrobených ze železného šrotu, maják Šrotíkloď Nadějeletadlo L610vláček STEELINKAvyhlídkové lávky, Porodnice, Kongresové centrum, muzeum zemědělství a muzeum veteránů a nepřeberné množství ukázek, jakým způsobem je možné použít odpad a věci, které skončily na smetišti. KOVOZOO je místem plným inspirace, kde se zabaví a poučí celá rodina.

Sidebar