Jak se vyrábí pěnové sklo A-GLASS 25.09.2015

Na internetovém portálu www.svepomoci.cz vyšel článek o naší dceřiné společnosti A-GLASS Recycling. Nakouknete v něm přímo do kuchyně společnosti A-GLASS Recycling a uvidíte, jak se vyrábí pěnové sklo A-GLASS.

Výroba pěnového skla A-GLASS

Poslední dobou používá více stavebníků jako izolaci pod základové desky, případně kolem základů svého domu, právě pěnové sklo. Rozhodli jsme se zjistit, co to vlastně pěnové sklo je a jak se vyrábí. Podívejte se s námi na video z výroby.

VIDEO: Výroba pěnového skla A-GLASS 

Pro výrobu pěnového skla se využívá sklo odpadní. Firma A-GLASS Recycling s. r. o., která vyrábí pěnové sklo ve Starém Městě na Moravě, tak využívá například zelené kontejnery na tříděný odpad, které známe ze svého okolí.

Protože někteří lidé do těchto kontejnerů nevhazují pouze sklo, je nutné provést na začátku výroby ruční třídění a odstranit veškerý odpad, který v kontejnerech na sklo neměl co dělat.

01

Na lince se nejprve provádí třídění skla. Poté, co jsou odstraněny všechny nežádoucí odpadky, jsou tříděné střepy rozděleny podle velikosti. Střepy, které vyhovují dalšímu zpracování (splňují požadavek skláren na minimální velikost) jsou odváženy do skláren k dalšímu zpracování.

Ostatní (malé) skleněné střepy, které již nelze pro další výrobu ve sklárnách použít a bylo by je třeba „vyhodit“ na skládku se zpracují pro výrobu pěnového skla.

Malé střepy je nutné nejprve rozdrtit na jemnou mouku. Její barva je vždy bílá, bez ohledu na barvu skleněných střepů, které byly drceny.  

obr2

Takto získaná skleněná mouka se nanáší na textilii, která při následném pečení v troubě plní podobnou funkci jako pečící papír, který známe z domácí kuchyně.

V peci je teplota kolem 800°C. Skleněný prášek stráví v peci přibližně 50 minut a na druhém konci vyjíždí v podobě velké souvisle desky.

Prudkou změnou teploty se deska pěnového skla sama rozpadne na menší kousky, do podoby, ve které jsme zvyklí jej vídat na stavbách.

Distribuce pěnového skla k zákazníkům se standardně provádí pomocí kamionové dopravy. Pokud jde o dodávku pěnoskla pod základové desky.

Pokud zákazník potřebuje menší množství, například v případě rekonstrukcí nebo ukládání pěnového skla kolem základů, je možné využít dopravu v podobě BIG BAG vaků.

ZDROJ: SVÉPOMOCÍ - STAVBA DOMU

Sidebar