Kongresové centrum

Panorama 360°Panorama 360°
JídelnaJídelna

Kongresové centrum je multifunkční zařízení s moderním vybavením v samotném srdci průmyslového areálu společnosti REC Group, které bylo vybudováno v prostorách bývalého skladu cukru. Až do roku 2019 bylo hojně využíváno pro kongresovou turistisku a k pronájmům pro účely pořádání firemních a soukromých společenských událostí. Od roku 2020 je Kongresové centrum hlavní administrativní budovou areálu a najdete zde Obchodní oddělení společnosti KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., administrativní aparát REC Group a KOVOSTEEL Recycling, s.r.o., jídelnu a vyhlídkové lávky.

HISTORIE KONGRESOVÉHO CENTRA

Společnost REC Group s.r.o. se od roku 1998 zabývá svozem, tříděním a recyklací odpadů. Během svého rozvoje klade čím dál větší nároky na neustálé zvyšování kvalifikace a růst efektivity práce svých zaměstnanců, což nepřímo vede také ke zlepšování ochrany životního prostředí. V roce 2008 společnost začala řešit situaci, jakým způsobem zajistit stávajícím i budoucím zaměstnancům systematický rozvoj jejich schopností a znalostí. Rozhodla se pro vybudování školicího střediska. Školicí středisko se začalo budovat na podzim roku 2010 v prostorách 2. NP a 3. NP bývalého skladu cukru. Jedná se o multifunkční zařízení s moderním vybavením v srdci průmyslového areálu s možností nahlédnout do zpracovatelského procesu a zároveň rozvojem lidských zdrojů a tím pádem konkurenceschopnosti podniku. Na stavbě proběhly statické úpravy celého objektu, byly doplněny části krovů a podlah, zesíleny a vyměněny ocelové konstrukce, proběhla repase dobového výtahu a dopravníku, které dříve sloužily k manipulaci s cukrem. Stavba je vybavena novou vzduchotechnikou, sádrokartonovými konstrukcemi, rozvody zdravotechniky a elektra. K úpravě komplexního designu byl přizván Ing. arch. Jan Konečný, který mj. navrhoval interiéry a expozice pro firmu Baťa v Torontu, Škoda Auto v Německu, pro firmu R. Jelínek Vizovice, IBM ČR a Francouzskou filharmonii v Paříži. V současné době nachází Kongresové centrum daleko širší využití než tomu bylo na začátku.

OCENĚNÍ KONGRESOVÉHO CENTRA

"Stavba roku 2011 Zlínského kraje"   - hlavní cena v kategorii Průmyslové a zemědělské stavby. 
"Baumit - fasáda roku 2011" - 2. místo v kategorii historický objekt. 

  

Sidebar