Poděkování rodin s dětmi v nepříznivé sociální situaci

Děkujeme paní Horákové (Vedoucí Centra sv. Sáry v Uherském Hradišti) za zaslání této milé kladné reference, která nás velmi potěšila.

Sidebar