Protihlukové stěny z recyklátu ponesou společný podpis holdingu Egoé a REC Group 06.11.2023

Protihlukové stěny z recyklátu ponesou společný podpis holdingu Egoé a REC Group

Základem je recyklát ze starých pneumatik. K tomu design umožňující výtvarné zpracování a citlivé začlenění do okolního prostředí. To jsou protihlukové stěny produkované pod názvem noba – příklad toho, že spojením odpadu a nápadu může vzniknout úspěšný produkt. Nyní bude za jeho výrobu a prodej odpovědná společnost, v níž mají své zastoupení REC Group a holding Egoé.

Protihlukové stěny noba vyvinulo a od roku 2016 vyrábí Egoé. Základem unikátního řešení, jež nabízí nadprůměrné akustické parametry, jsou absorbéry z pryžového recyklátu. Ten produkuje firma Gelpo patřící do struktury REC Group. V provozu v Uherském Brodě jsou zároveň jednotlivé panely lisovány. V areálu Egoé v Bílovicích pak následuje finální montáž. Toto rozložení výroby bude uplatňováno i nadále.

Egoé noba

Převedení všech aktivit souvisejících s výrobou a prodejem protihlukových stěn do společné firmy Egoé noba s.r.o. má celý produkční proces zjednodušit, přinést tak větší efektivitu, a zároveň dosáhnout synergie propojením obchodních aktivit obou skupin. Společníky jsou firmy Egoé plus a REC Group. Ambicí ekonomicky a personálně silné společnosti je nadále pokračovat v dodávkách k silniční a železniční síti v České republice a na Slovensku. Současný tým kompletně přechází do nové firmy, záruky za již dodané a rozpracované projekty drží Egoé plus.

Stěna, která spojuje

Základní provedení protihlukových stěn noba vychází z designu, který je inspirován grafikou digitálních zobrazovačů. To umožňuje výtvarné zpracování a tím i citlivé začlenění do okolí. Motiv mohou navrhnout designéři, ale také místní výtvarníci nebo děti. Tím, že vzhled může ovlivnit místní komunita, mluví se o panelech noba jako o stěně, která nerozděluje, ale spojuje. Zároveň jde o jediný protihlukový systém, který obdržel Oscara pro designéry – ocenění Red Dot.

 

O partnerech

Skupina REC Group sídlí ve Starém Městě. Tvoří ji několik společností, které společně zajišťují komplexní řešení služeb v oblasti nakládání s odpady – svoz, odstranění, recyklaci a výrobu finálních výrobků, jež mají uplatnění nejen v České republice, ale i na globálních trzích. Mezi další služby patří ekologické poradenství nebo vzdělávání. REC Group je také realizátorem projektu Kovozoo, které patří k nejnavštěvovanějším turistickým cílům ve Zlínském kraji.

 

Holding Egoé z Bílovic u Uherského Hradiště se věnuje projektům v dopravní infrastruktuře – navrhuje a vyrábí zastřešení nádraží a protihlukové stěny. Realizace má v Česku, na Slovensku, Polsku, Švýcarsku a Německu. Kromě toho má v portfoliu vlastní mobiliář a další produkty – outdoor nábytek nebo obytné vestavby do aut. Egoé stojí za platformou Pole designu, která řeší témata venkovního prostoru a průmyslového designu.

Sidebar