Rádi bychom doporučili výlet do KOVOZOO i ostatním mateřským školám

V pátek 19. 6. 2015 jsme se společně s kamarády z mateřské školy Zlobice vypravili na výlet. Kam máme namířeno jsme se dozvěděli od učitelek. Společně jsme si prohlédli letáčky a video o KOVOZOO ve Starém městě, a už nám nezbývalo než se těšit.

V den výletu nám začalo pršet, ale to nám naše těšení vůbec nepokazilo. Každý z nás měl v batůžku pláštěnku. Nasedli jsme do autobusu a frčeli.

Po příjezdu do KOVOZOO jsme každý snědl nějakou dobrotu od maminky a vyrazili za poznáváním. Všichni jsme se dívali kolem sebe na vystavená stará auta, letadlo, kousek dál byl slon a žirafa. Už už jsme se začali těšit.

Zaměstnanci KOVOZOO se nás mile ujali a zavedli nás do sálu, kde nám byl promítnut film s ekologickou tématikou.Všichni jsme byli poučeni o tom, jak nakládat s odpadem, jak jej správně třídit a tím se starat o naše životní prostředí. Dostali jsme spoustu otázek, na které jsme znali odpovědi, protože si o ochraně životního prostředí povídáme celý rok v mateřské škole. Po skončení promítání filmu jsme soutěžili v třídění materiálu do nádob k tomu určených.

A potom jsme se projeli vláčkem Steelinkou po celém areálu a mohli jsme poznat, jak se roztříděný odpad dál zpracovává a co se z něj dá vyrobit.

Pan řidič nám celý výlet hezky komentoval a dokonce jsme si zazpívali písničku ,,Jede, jede Steelinka “, která se nám moc líbila..

Po ukončené jízdě vláčkem jsme se rozešli po areálu, abychom se podívali, jaká zvířátka se rodí v Kovoporodnici.To jsme teda, ale byli překvapeni. Zvířata nám připadala jako živá, želva, krokodýl, opička, pštros, koník, klokan. A mnoho dalších a ani jsme se jich nemuseli bát.

Po prohlídce zvířátek jsme šli na prohlídku lodě a majáku. Každý z nás si zazvonil pro štěstí na lodní zvon. Ačkoliv nám celý výlet propršel, byli jsme rádi, že jsme jeli právě sem a uviděli spoustu nových věcí. A také víme, proč je důležité třídit odpad a tak ochránit životní prostředí a přírodu.

Z výletu jsme měli hezký pocit a rádi jej doporučíme i ostatním mateřským školám v našem okolí.

Jelínková Iva

ředitelka MŠ Lutopecny

 

Sidebar