REC Group – nakládání s odpady a recyklace 19.09.2012

Někdejší skupina Kovosteel se v letošním roce změnila na REC Group s.r.o. Mateřská společnost REC Group má v nynější podobě pět dceřiných společností s provozovnami ve Zlínském a Jihomoravském kraji.

Nynější Kovosteel Recycling se zaměřuje především na první oblast, ve které začala společnost Kovosteel podnikat, tedy na výkup a sběr kovového šrotu a barevných kovů, ekologickou likvidaci autovraků a dalších nebezpečných odpadů. Další oblastí působení je prodej hutního materiálu, uhlí, mulčovací kůry a dalších produktů.

Člověk, především v USA a západní Evropě vyprodukuje každodenně poměrně velký objem odpadu, většinou z kategorie směsného. Recyklace co možná největšího procenta odpadových materiálů je tedy nutností. V posledních několika letech byla zdokonalena metoda recyklace starých pneumatik. Výstupem procesu je pryžová drť, kterou lze použít mnoha způsoby, například jako povrch pro koňská závodiště, dětská hřiště a podobně. Použití závisí na čistotě výsledného materiálu. Z obrovských pneumatik kamionů a nákladních vozů je nutné v prvním kroku odstranit ocelová lanka a veškeré kovové součásti. Obří mlýny pak zpracovávají a čistí v několika krocích gumovou drť až na požadovanou hrubost a čistotu. Vedlejší produkty recyklace pneumatik jsou ocelový kord a textilní vlákno.

rec group hriste

Recyklací ojetých pneumatik se zabývá jedna z dceřiných společností REC group, RPG Recycling. Další dceřiné společnosti se soustřeďují například na zpracování elektroodpadu a dalších typů odpadu, demolice objektů a prodej stavebních recyklátů či protihlukové systémy. Společnost AB ELPO spol. s r.o. je nejmladší dceřinou společností REC Group s.r.o. Součástí holdingu se stala v červnu 2012. Do sortimentu výrobků AB ELPO patří antivibrační, odhlučňovací a protihlukové systémy a pryžové kanálové vpusti a mříže. Zabývá se vývojem a výrobou desek, dlažeb a tvarových produktů z pryžového granulátu, pojených polyuretanovými pojivy. Efektivní využití naleznou při výstavbě sportovních a dětských hřišť.

Článek z webových stránek bezpečnější.cz

Sidebar