REC Group partnerem MFF EKOFILM 2015 13.12.2015

V dubnu letošního roku nás oslovil realizační tým MFF EKOFILM, zda bychom se zapojili do tohoto pro nás vskutku zajímavého projektu. Jelikož jsme firma ekologicky smýšlející a plně se ztotožňuje s myšlenkami tohoto mezinárodního festivalu o životním prostředí, nabídku jsme rádi přijali a rozhodli se tento projekt podpořit.

Festival, jehož pořadatelem je Ministerstvo životního prostředí, se v Brně konal od 3. do 5. prosince 2015 a jeho stěžejním tématem byly odpady. MFF EKOFILM v tomto roce nabídl divákům v brněnských sálech 90 filmů, řadu výstav, besedy se známými osobnostmi filmu i kultury a mnoho dalších doprovodných akcí.

„Všechny společnosti ve skupině REC Group se zabývají zpracováním a recyklací odpadů, takže téma letošního ročníku festivalu "Odpady a třídění odpadu" bylo pro nás jako šité na míru.“

V rámci spolupráce jsme pro účely EKOFILMU poskytli několik zvířat z naší KOVOZOO, která jsou vyrobena z kovového odpadu a tudíž krásně zapadaly do odpadové tematiky festivalu. A tak jste na nádvoří Místodržitelského paláce a v kině Scala mohli po celou dobu festivalu vidět naše kovové zvířecí exponáty labradora Petru, medvěda Nanuka, koně Henryho, kozu Vandu, tele Tomáše, psa Friga, sovu Rozárku, čápa Špoňáka Slavkovského, supa Maxmiliána, kočku, krokodýla, želvu a naší speciální přepravní dřevěnou bednu se pštrosem, která sice na první pohled může někomu připomínat kadibudku, podobnost s ní je však čistě náhodná. :-)

Dále společnost REC Group poskytla EKOFILMU materiál (kovoodpad) na výrobu cen pro soutěžící. Díky šikovným rukám uměleckého kováře Davida Sekuly tak vznikly nádherné ceny v podobě 30centimetrových plastik představujících historickou filmovou kameru.

Jsme rádi, že je nás více, co svými aktivitami dávají najevo, že přírodu je potřeba hýčkat!

Slavnostní vyhlášení nejlepších filmů a ocenění jejich tvůrců na 41. ročníku MFF EKOFILM proběhlo v kině Scala za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce, prezidenta festivalu a bývalého ministra životního prostředí Ladislava Mika, ředitele programu festivalu Jiřího Králíka a také za účasti generálního ředitele společnosti REC Group - Bronislava Janečka, který měl tu čest předat cenu za druhé místo.

Více informací o festivalu se dočtete na stránkách MFF EKOFILM.

Sidebar