REC Group – Recyklační Ekologické Centrum 19.09.2012

Bývalá společnost KOVOSTEEL, s.r.o. prošla transformací a nyní funguje jako holding pod značkou REC Group s.r.o.. Jedná se o moderní uskupení, které tvoří jedna mateřská a pět dceřiných společností.

Jedná se o holdingové uskupení, které nyní tvoří jedna mateřská (Recyklační Ekologické Centrum) a pět dceřiných společností. Generálním ředitelem mateřské společnosti REC Group je Bronislav Janeček, který novému uskupení velmi věří a říká: ,,Pro naše dodavatele a odběratele se nemění prakticky nic, jen několik fakturačních údajů. Dále bych chtěl zdůraznit, že KOVOSTEEL nekončí, není na prodej a nemění vlastníky. Naopak, a já tomu věřím, pod vlajkou REC Group popluje rychlejším a ráznějším tempem vstříc ekologii.“

Nyní se ale vraťme k představování dceřiných společností REC Group.

KOVOSTEEL RECYCLING s.r.o. působí na našem trhu již od roku od roku 1998. Specializuje se zejména na výkup a sběr kovového odpadu, barevných kovů, nebezpečných odpadů, odpadů ostatních a ekologickou likvidaci autovraků. Vedle toho se zabývá prodejem hutního materiálu, uhlí, stylových dekorací, mulčovací kůry a zboží pro kutily v populárním Army shopu ve Starém Městě.

RPG RECYCLING s.r.o. je uherskobrodská společnost, která byla původně jednou z divizí společnosti KOVOSTEEL, s.r.o. Soustřeďuje se na recyklaci nových i starých pneumatik, výrobu pryžového granulátu, využitelného k dalšímu materiálovému zpracování, i na samotnou realizaci produktů z recyklované pryže. V duchu celosvětového úsilí o posílení zpracování a využívání druhotných surovin je schopna smysluplně využít nejen gumový granulát různých frakcí, který je při procesu recyklace hlavním produktem, ale také vedlejší produkty – a sice ocelový kord a textilní vlákno.

STEELMETSTEELMET s.r.o. je chráněnou dílnou, která se zabývá sběrem, výkupem, úpravou a zpracováním elektroodpadu s výjimkou elektrozařízení, která obsahují látky poškozující ozónovou vrstvu. Elektrozařízení a elektroodpad zde demontovaný, zpracovávaný a likvidovaný, pochází zejména ze zpětného odběru a odděleného sběru, provozovaného kolektivními systémy. Pro tuto činnost má provoz k dispozici technologie, které jsou plánovitě doplňovány a modernizovány tak, aby byl naplněn hlavní cíl s.r.o. – zaměstnání maximálního možného počtu lidí se změněnou pracovní schopností při současném zachování ekonomické stability společnosti. V současné době činí podíl osob se zdravotním postižením a s těžším zdravotním postižením přes 90 % všech zaměstnanců.

ortOTR RECYCLING s.r.o. vznikla roku 2009, přičemž převzala veškeré činnosti společnosti OTR, s.r.o., působící na trhu od roku 1993. Zabývá se zpracováním stavebních odpadů ve stacionárních zařízeních ve Starém Městě u Uherského Hradiště, v Buchlovicích a v Ostrožské Nové Vsi, dále zpracováváním stavebních odpadů mobilním drcením a jejich následným tříděním, výrobou a prodejem stavebních recyklátů, hutnitelných zemin a demolicemi stavebních objektů, včetně vyklízení a odstraňování odpadů. Vedle toho patří k jejím činnostem kompostování biologicky rozložitelných odpadů v kompostárně Buchlovice, drcení dřevních odpadů rychloběžným drtičem, výroba a prodej kompostů a výsadbových substrátů, prodej substrátu pro výsadbu zatěžovaných trávníků a kontejnerová doprava řetězovým ramenovým nakladačem.

abAB ELPO spol. s r.o. je nejmladší dceřinou společností REC Group s.r.o. Součástí holdingu se stala v červnu 2012. Do sortimentu výrobků AB ELPO patří antivibrační, odhlučňovací a protihlukové systémy a pryžové kanálové vpusti a mříže. Zabývá se vývojem a výrobou desek, dlažeb a tvarových produktů z pryžového granulátu, pojených polyuretanovými pojivy. Efektivní využití naleznou při výstavbě sportovních a dětských hřišť.

Článek o Recyklačním Ekologickém Centru

Sidebar