S Vámi je radost spolupracovat!

Reference ke službě – ekologické poradenství...

„S Vámi je radost spolupracovat!“ 

I takto může ve stručnosti vypadat projevení spokojenosti s našimi službami, které nám přišlo od paní Kateřiny Kozlíkové ze společnosti OKL a.s. Poděkování patří naší ekoložce – Martině Pavlíčkové.

EKOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Sidebar