Tolerantní, chápající, vstřícné. Region zná své nejlepší firmy 25.03.2015

V týdeníku 5 PLUS 2 vyšel článek k soutěži Vstřícný zaměstnavatel, kterou pořádá Podnikatelský inkubátor v Kunovicích. Vítězem kategorie nad 75 zaměstnanců se stala společnost REC Group.

ZDROJ

Sidebar