Z Naganského expresu je ponorka 07.06.2016

Letadla jsou pro společnost REC Group takřka srdeční záležitostí a tak se zapojila prostřednictvím finanční podpory do projektu VELKÝ PŘELET (jedná se o projekt, který má zachránit Naganský expres - ex-vládní Tupolev TU-154M). Na projektu se pilně pracuje a nyní vyšla další tisková zpráva o průběhu prací.

TISKOVÁ ZPRÁVA

23. 5. 2016: Z Naganského expresu je ponorka :-)

Vážení přátelé Velkého přeletu,

dovolte, abychom Vás informovali o dalším pokroku, jehož jsme dosáhli při demontážích letounu TU-154M reg. Č. 1016 „Naganský expres“. V sobotu 14. 5. se nám podařilo pomocí jeřábu sejmout svislou ocasní plochu čili kýl našeho letadla. Vzhledem k tomu, že tuto část označuje ruský výrobce za nedemontovatelnou součást letounu, považujeme to za velký úspěch.


Sobotnímu jeřábování předcházely téměř tři měsíce příprav. Nejprve bylo nutné odkrytovat úsek pod kořenem ocasu, v němž se nacházely desítky svorníků spojujících kýlovou plochu s trupem, a poté je postupně povolit a vyrazit ven. Opět se pracovalo v obtížných podmínkách ve výšce několika metrů, buď uvnitř trupu v jeho horní části, vestoje na plošinách a žebřících, nebo na vnější části pláště letadla v horolezeckých postrojích.

Sobotu 14. 5. jsme pak strávili intenzivní prací s jeřábem. Nejprve bylo nutné upoutat demontovanou kýlovou plochu do závěsů a poté, co ji jeřáb nadlehčil, bylo možné vyrazit nebo odvrtat poslední svorníky, na nichž spočívala. To zabralo většinu odpoledne. Večer před 19. hodinou se povedlo kýl oddělit od letounu. Vzhledem k větrnému počasí a váze demontovaného kýlu nám však dalo zabrat i samotné složení součásti na určené místo ve správné poloze.

Poté, co jsme demontovali motorové gondoly, stabilizátory a vnější části křídel, připomíná nyní stroj s trochou fantazie spíše obrovskou ponorku než letadlo. „Vždycky jsem chtěl mít v muzeu ponorku,“ směje se vedoucí LMK Martin Hrabec. „A teď máme ‚TU-boat‘“.

Nyní už před sebou máme poslední etapu prací. Zbývá demontovat centroplán – mohutné vnitřní části křídel s palivovými nádržemi – od trupu. Jedná se o nejpevnější součást konstrukce letounu. V současnosti probíhají přípravné práce, což opět znamená „nekonečné“ šroubování, rozpojování kabelů, trubek a dalších součástí. Během dubna jsme také do Kbel převezli a nátěrem opatřili podpěrné konstrukce, na nichž bude letadlo spočívat během demontáže a po ní. Na výrobě se podíleli naši partneři: na materiál finančně přispěla společnost REC Group, konstrukci navrhla firma EVEKTOR a samotnou výrobu zajistila firma KOVOKON.

K samotné demontáži centroplánu by mělo dojít v letních měsících. Věříme tedy, že se s Vámi v dohledné době budeme moci podělit o další dobré zprávy. Budeme rádi, když se o ně Vy podělíte se svými čtenáři či publikem. :-)

Děkujeme Vám za dlouhodobou přízeň. Vaše „pozemní podpora“ nám při naší misi velice pomáhá. Děkujeme!

Posádka Velkého přeletu

Sidebar