Recyklace obalových odpadů roste, podíl má i REC Group 19.01.2015

Česká republika se řadí mezi vyspělé státy Evropy. Avšak mezi nejcharakterističtější projev konzumní společnosti patří nárůst produkce odpadů z obalů. Jednoduše řečeno, čím větší vyspělost, tím větší kupní síla, tím více odpadků. K tomu v České republice dochází dlouhodobě. Podle Ministerstva životního prostředí vzrostla mezi roky 2003 a 2012 naše produkce obalových odpadů o 33,6 %. V roce 2012 bylo v ČR vyprodukováno více než 962 tisíc tun odpadů z obalů a meziročně tak došlo k nárůstu o 1,8 %. A to hovoříme jen o odpadech obalových. Největší skupinu odpadů z obalů tvoří samozřejmě papír a lepenka, z 22% je to plast, následovaný sklem.

Z hlediska tvorby HDP jsme rádi, že roste spotřeba obyvatelstva, na druhou stranu vzniká otázka, jak dlouho je vývoj v produkci odpadů udržitelný. Řešením udržitelného rozvoje je zvyšování míry recyklace, tedy dalšího použití odpadů.  To se zatím v České republice daří, neboť dle zprávy Ministerstva životního prostředí došlo od roku 2003 ke zvýšení podílu recyklovaných odpadů z obalů o téměř dvacet procentních bodů. Za tímto pozitivním efektem stojí mimo jiné také moravská společnost REC Group, jeden z nejkomplexnějších zpracovatelů odpadu u nás. Ta vykupuje a sbírá kovový odpad, recykluje pneumatikyplast, zpracovává bioodpad. Společnost se také specializuje na recyklaci elektroodpadu a elektrozařízení, obsahujících látky, které poškozují ozónovou vrstvu. Řadu let se zabývá vývojem a výrobou desek, dlažeb a tvarových výrobků z pryžových drtí, které se mohou použít například na podložku dětských hřišť. Novým produktem jsou také pryžové kanálové vpustě a mříže a od jara letošního roku jim přibude do portfolia i zpracování skla. Firma však nejde klasickou cestou. Ví, že lidé si potřebují uvědomit, že třídění odpadu má smysl a že v tomto směru je cesta k vyspělé společnosti ještě dlouhá a klikatá. REC Group dává veřejnosti důkaz. Ať už je to ve formě KOVOZOO, která láká měsíčně stovky návštěvníků na zvířata v životní velikosti vyrobená pouze z kovového odpadu, nebo zábavnou osvětou, kterou šíří ve svém areálu. V Kongresovém centru jsou pořádány hravé přednášky pro děti z mateřských a základních škol, v tzv. Ekolandu se zase vybijí rodiče s dětmi například při prohlídce rozhledny Maják, odkud je vidět na moře odpadů.

Možná i právě díky takovým subjektům jako je REC Group plní Česká republika evropskou legislativu. Ta stanovuje, že minimální míra recyklace odpadů z obalů u členských států EU musí být na hranici 55% z hmotnosti obalů. Česká republika dosáhla čísla 70%, čímž jí patří první místo v kategorii nově přistoupených států.

Mezinárodní srovnání míry recyklace odpadů z obalů [%] 2000, 2005, 2008, 2010

Recyklace srovnání

Sidebar