V praxi jsme viděli to, o čem jsme slyšeli jen teoreticky na přednáškách

Děkuji Vám, že jste nám exkurzi umožnili. Bude-li to možné, rádi se k Vám v budoucnu podíváme znovu. Vaši činnost v oblasti popularizace odpadového hospodářství považuji za velice prospěšnou a libí se mi, že už malé děti zábavnou formou učíte chránit životní prostředí. Přínos pro naše studenty vidím hlavně v tom, že u Vás v praxi viděli něco z toho, o čem slyšeli jen teoreticky na přednáškách. Ovšem přestože jsou to už vysokoškoláci, stejně se jim nejvíc líbila jízda vláčkem a návštěva KOVOZOO

 

  doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D.

  Ústav inženýrství ochrany životního prostředí

  Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická

Sidebar