Všichni, se kterými jsme se zde setkali, byli stále usměvaví a pozitivně naladění

Byli jsme u Vás velmi spokojeni se vším - s výukovým programem v Kongresovém centru, s jízdou vláčkem, prohlídkou KOVOZOO i prohlídkou lodi Naděje. Maják a letadlo jsme doporučily dětem při další návštěvě s rodiči. Vzhledem k věkovému složení dětí (od 3 do 6 let), jsme tyto atrakce vynechali. Alespoň budou mít rodiče důvod k návštěvě Vaší firmy.
Přeji Vám, ať se Vám nadále dobře daří a máte stále usměvavé a pozitivně naladěné zaměstnance. Všichni, se kterými jsme se setkali, takoví byli. Ještě jednou děkujeme a přejeme pěkný den.

Za kolektiv MŠ Žlutava

Věra Hermanová

  

Sidebar