Známe vítěze soutěže "Unese země naše kroky?" 15.04.2015

Přesně tolik obrázků jste nám zaslali do soutěže "UNESE ZEMĚ NAŠE KROKY?".

...a tak nás čekal opravdu nelehký úkol - vybrat ty nejlepší z nich! 

Dalo nám spoustu práce, vybrat pouze 15 výherních obrázků z každé kategorie. Každý pojal téma „Unese Země naše kroky?“ jiným způsobem a o to více byly obrázky rozmanitější. Děkujeme Vám, učitelům, že se snažíte dětem přiblížit svět ekologie a alespoň částečně jste jim vysvětlili, jak je důležité chránit životní prostředí a samozřejmě děkujeme dětem za krásné obrázky.

Oficiální vyhlášení výsledků proběhne na akci DEN ZEMĚ v Kongresovém centru areálu REC Group ve Starém Městě dne 25.4.2015 ve 13 hodin.

Všech 45 obrázků ze tří kategorií vystavíme v Kongresovém centru, abyste se Vy, děti, mohly se svými výtvory pěkně pochlubit. Výhercům bude do 17.4.2015 doručen dopis s pozvánkou na akci a potřebnými informacemi.

  

VÝSLEDKY SOUTĚŽE:

Sloupce výsledkových listin  jsou v pořadí: umístění / jméno / věk / třída / škola

1. KATEGORIE 1.-3. TŘÍDA

2. KATEGORIE 4.-5. TŘÍDA

3. KATEGORIE MŠ

Sidebar