Druháci ze Zámoraví navštívili KOVOZOO

O důležitosti třídění odpadu slyšíme hodně. Proč ale třídit? A jak se odpad dále zpracovává? Jak se dále využívá? To jsou otázky, na které byla našim druhákům dána odpověď na opravdu netradiční exkurzi ve společnosti REC Group ve Starém Městě.

Děti celý výukový program pod názvem Poklady z naší popelnice úplně „pohltil“. Nejdříve podnikly průvodcem komentovanou projížďku vláčkem Steelinka po celém areálu. Následně se v sále Kongresového centra firmy usadily na poduškách a vyslechly výklad /provázený promítáním obrázků/ o odpadové problematice. Co se například dále děje s vyhozenou PET lahví? Že se nadrtí, obarví, z drti vyrobí vlákno a to se použije v textilním průmyslu? Že spousta dětí má právě nyní na sobě krásné mikiny a ty jsou vlastně z recyklovaných PETek? Neuvěřitelné. A moc zajímavé!

Roztřídit odpad vlastnoručně a správně jej odhodit do různobarevných košů si všichni vyzkoušeli v rámci hry „na strážce pokladu“. Zhotovit vlastní výrobek z odpadového materiálu pak zase mohl každý u připravených stolečků… A po práci následovalo to nejatraktivnější. Z vyhlídkových lávek si malí návštěvníci prohlédli areál a činnost v něm pěkně z výšky. Obdivovali také letadlo L–610, loď Naděje, maják Šrotík a hlavně KOVOZOO. Od více než dvou stovek originálních zvířat vyrobených z kovového a dalšího odpadu se nemohli hodně dlouho odpoutat.

Opravdu poučné, zábavné a navíc naprosto originální.

                                                                                                  ZŠ Zámoraví Kroměříž

      

Sidebar