Průvodci dokázali žáky zaujmout i v méně záživné problematice

Velmi děkuji za opravdu zdařilý průběh exkurzí, které jsme absolvovali 13. a 20.5.2015. Naši žáci velmi ocenili zajímavý výklad v prostorách Kongresového centra i vstřícnost obou průvodců. Ti dokázali žáky zaujmout i v takové problematice, která v běžných školních podmínkách není příliš záživná. Není nad to, když si žáci mohou vše ověřit v praxi a vidět ve skutečnosti. Velké pozitivní ohlasy měla také jízda vláčkem a nahlédnutí do běžného provozu, prohlídka KOVOZOO a užití si dalších relaxačních prostor.

Pokud bych mohla mít jednu poznámku nebo dotaz: před pár lety jsme se mohli podívat i do dílen, kde se jednotlivé elektrospotřebiče rozdělávají. Vzhledem k tomu, že i na naší škole máme sběrné nádoby, žáky by jistě zajímalo, co se s nimi dále děje. Bylo by možné to v rámci nějakého výukového programu znovu zařadit?

Ještě jednou i za všechny žáky děkuji. Všichni jsme si odnesli spoustu zážitků a hezké vzpomínky.

                                                                                            Ivana Vaščešenová, ZŠ Hutník Veselí nad Moravou

  

Sidebar